Villkor för testprojektet

Deltagande i testet är kostnadsfritt men användaren erhåller teknisk utrustning, styrsystem och abonnemang till ett värde av totalt 6 000 kr. Efter testet kan användaren välja att behålla utrustningen (men utan garantier), men utrustningen kan även plockas bort om användaren så önskar. Användaren kommer efter genomfört projekt få ett erbjudande om att fortsätta med tjänsterna men då till en kostnad. Projektet planerar även ett uppföljande projekt med en utveckling av produkten och tjänsterna. Om detta projekt får finansiering via Vinnova startas det hösten 2014 och användarna inom IEA kommer erbjudas ett deltagande och då kommer det även att finnas kostnadsfria möjligheter.

Utrustningen kommer tillsammans med en installationshandlening och i normalfallet installerar användaren den själv. Support erbjuds och i specialfall kan projektet hjälpa till med installationen. Målsättningen är en minskad energiförbrukning och ett behagligare inomhusklimat men det är inget som projektet kan garantera. Användaren måste själv följa upp sin förbrukning, utvärdera effekterna och själv välja om projektet levererar avsedda effekter.

Användarens insats i projektet är just att utvärdera. Genom sitt deltagande ger användaren ok till att projektet tar del av användarens förbrukningsdata/elanvändning samt användaren förväntas att besvara en utvärdering såväl före som efter testperioden. Vi kan eventuellt sätta ett pris på installationen men användaren får 100% rabatt om han/hon lämnar feedback och vi får använda data för projektets utvärdering.

Vad gäller garantier ersätts givetvis den hårdvara som projektet tillhandahåller om det blir problem och det finns support på webb, mail och telefon. I övrigt installeras systemet endast på sådant sätt att garantier på övrig utrustning inte påverkas. Inkopplingen i värmepumpen sker alltså på en nivå som användaren själv får göra så eventuella kvarvarande garantier för värmepumpen påverkas inte. Däremot tar projektet inte ansvar för komponenterna utanför projektets ansvarsområde. Ett deltagande i projektet förutsätter en fungerande värmepump, en fungerande internetanslutning och givetvis en fungerande elleverans. För dessa och liknande komponenter som ligger utanför projektet IEA förväntas använadren kontakta respektive tillverkare och leverantör om det under testperioden uppstår driftsstörningar.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.